Akce na podporu čtenářské gramotnosti

7. 8. 2020

K akci BMČ se svými aktivitami každoročně hlásí více než 400 aktivních veřejných knihoven z celého Česka! Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlašuje v roce 2021 již dvanáctý ročník celostátní akce na podporu čtenářské gramotnosti. Logo BMČ pro vaši potřebu si můžete stáhnout zde: goo.gl/YHQew. SKIP pro tuto akci vydává krásný plakát, který si můžete vyzvednout v krajských knihovnách či stáhnout zde.

Hlavní téma roku 2021

Letos bude hlavním komunikačním tématem knihoven udržitelnost, resp. Cíle udržitelného rozvoje přijaté Valným shromážděním OSN. Mnohé zahraniční knihovny i mezinárodní knihovnické iniciativy již vzaly tento koncept za svůj. Rokem 2021 bychom jej chtěli zabydlet i v českém knihovnictví.

Ve spolupráci s Informačním centrem OSN v Praze připravujeme celoroční vzdělávací cyklus pro knihovny. Více informací o vzdělávacím cyklu.

Sledujte také facebookovou stránku Udržitelnost v knihovnách.

Výsledky průzkumu mezi knihovnami z podzimu roku 2020 ukazují, že knihovny se již nyní aktivně podílejí na naplňování Cílů udržitelného rozvoje a že tuto svou roli chtějí i nadále posilovat. Do průzkumu se zapojily knihovny všech velikostí – od malých obecních, přes městské až ke krajským. (Shrnutí výsledků průzkumu vyjde v únorovém čísle časopisu Čtenář.)

Průzkum také pomohl zmapovat, co by knihovnám pomohlo se těmto tématům věnovat více, rozšiřovat a prohlubovat jejich roli v plnění cílů udržitelnosti. Jde zejména o propojení s experty, které mohou zvát na besedy, tipy na volně dostupné lekce a obsahy, návody, jak jít příkladem, a sdílení zkušeností a inspirace.

Proto jsme na úvod připravili rozcestník informací pro knihovny na adrese https://udrzitelna.knihovna.cz/pro-knihovny , který budeme v průběhu roku rozšiřovat spolu s vámi a pro vás.

V České republice vznikla v roce 2019 pracovní skupina Udržitelnost v knihovnách. Jejím cílem je prozkoumat role českých knihoven v naplňování cílů udržitelného rozvoje a pomoci jim je rozvíjet, prohlubovat a komunikovat veřejnosti i zřizovatelům. K propagačním účelům oslovila pracovní skupina komiksovou autorku TOYBOX. Autorka získala mj. dvě komiksové ceny Muriel za Nejlepší komiksovou knihu a za nejlepší kresbu za autorský komiks Moje kniha Vinnetou (2015) a Zlatou stuhu, ocenění za nejlepší knihy na poli literatury pro děti v kategorii komiks za Moji kniha Vinnetou (2015). Autorka pro nás připravila 2 propagační plakáty k Březnu měsíci čtenářů a k Týdnu knihoven 2021.

Hlavní aktivity BMČ 2021

Pokud vaše knihovna připravuje veřejné čtení, tak připomínáme nutnost vyplnění formuláře Hlášení o veřejném čtení v knihovně na - http://ipk.nkp.cz/formulare/ipk/hlaseni-o-uskutecneni-verejneho-cteni.